Besökares riktlinjer för en hållbar turism

Turism erkänns idag som ett socialt fenomen som för människor närmare olika sociala värderingar, kulturarv och traditioner. Utvecklingen för en ansvarig och hållbar turism innebär att erkänna och tillvarata de naturresurser och den sociokulturella andan som finns på den destination du besöker. Voyage By Me har tagit fram några riktlinjer som bör följas av besökare för att bevara natur och kultur.

 • Var medveten om andras känslor, förhindra vad som kan vara ett stötande beteende från din sida. Fråga innan du fotograferar människor, respektera deras integritet.
 • Uppskatta den lokala kulturen och respektera de olika religiösa och sociala traditionerna. Lär dig av ursprungsbefolkningen och minoritetsgrupper och uppskatta deras traditioner.
 • Var medveten om den kriminella karaktären av kommersiell, sexuell eller annan form av exploatering och trakasserier, särskilt barn och ungdomar.
 • Uppskatta skillnaderna snarare än likheterna, stimulera dialog mellan kulturer. Inse att människor i landet du besöker har olika begrepp och tankemönster och inställning än dina egna. Vem har egentligen rätt?
 • Lär dig några grundläggande hälsningsord och artiga fraser i landets språk före ditt besök. Det kan stimulera till bättre kontakt med lokalbefolkningen.
 • Bli bekant med lokala kulturer, lokalbefolkningen hjälper dig gärna.
 • Observera landets lokala lagar och koder.
 • Köpa eller ta med föremål från natur-, religiösa- och historiska platser som inte är lagligt tillåtna eller ska skyddas.
 • Köp inte produkter gjorda av hotade växter eller arter.
 • Kasta inte skräp utanför specifika sopstationer, ta hänsyn till miljön och använd alltid återvinningsstationer om sådana finns.
 • Stimulera lokalt hantverk och köp lokala souvenirer som träsniderier, broderier, keramik, stickade kläder, vin, souvenir dockor, ikoner som du vet är gjorda på plats.
 • Spara energi genom att minimera användningen av fläktar, lampor, AC, när det är möjligt.
  Undvik överanvändning, slöseri och förorening av vatten, vilket bidrar till det globala bevarandet av vattenresurserna. Duscha inte för länge t ex. Många länder har svårt med vattenrening.
 • Donera gärna till lokala projekt, så att du uppmuntrar till insatser för kulturellt skydd och bevarande av andra lokala initiativ. Hjälp centers för handikappade, barnhem, utsatta kvinnor och/eller flickor etc.
 • Var ett exempel för andra resenärer som är mindre informerade än du är.

Tack för din uppmärksamhet!

Team Voyage By Me